Bescherming Persoongegevens

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens van natuurlijke personen die direct of indirect iets over u vertellen. Als u lid bent van onze voetbalvereniging GSVV, of als u contact met ons hebt, dan verzamelen we deze gegevens. Bijvoorbeeld doordat u uw naam, adres bankrekeningnummer en e-mailadres achterlaat.
We verwerken persoonsgegevens van leden en hun vertegenwoordigers, maar ook van personen die interesse tonen in ons en onze activiteiten. Of van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar we een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken?
We kunnen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken. We verwerken persoonsgegevens omdat u lid van onze voetbalvereniging bent of wilt worden of als u een product of dienst bij ons wilt aanbieden of afnemen.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
We delen uw gegevens alleen met anderen als daar een goede reden of verplichting voor is. Zo kunnen we uw persoonsgegevens delen met de KNVB. Ook geven we uw gegevens door aan andere partijen buiten de vereniging als we een afspraak met u hierover hebben. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met de overheid, bedrijven waar we mee samenwerken of andere dienstverleners.

Welke rechten heeft u?
U heeft bepaalde rechten op het gebied van gegevensverwerking. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die we verwerken. En deze te laten corrigeren als we uw gegevens onjuist hebben vastgelegd. Of het recht om te vragen om overdracht van uw persoonsgegevens van ons naar een derde. Ook heeft u het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op gegevenswissing.

Hoe kunt u bezwaar indienen?
Wanneer u het niet eens bent met de opslag of verwerking van uw gegevens, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de ledenadministrateur Doety Brandsma.
Wanneer u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van u of uw kind(eren) op bv. de website van GSVV, dan kunt u dat laten weten aan de websitebeheerder Alice Niewijk.

Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Neem dan contact op met de functionaris van gegevensbescherming. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Dan kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

*deze informatie wordt blijvend op de site gezet onder het kopje: Over de Club – Bescherming Persoonsgegevens

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor