Club van 100

De Club van 100 is in 1999 opgericht door een groep sympathisanten welke GSVV een warm hart toe droegen. De club van 100 bestaat nu alweer geruime 20 jaar en het ledenbord in de kantine is goed gevuld. Elk lid doet een gift van 45 euro wat ten goede komt voor de voetbalclub GSVV.

Projecten

De Club van 100 heeft  in de loop der jaren heel wat projecten (mee-) gefinancierd:

Onlangs is een bewateringsinstallatie voor de velden gefinancierd en andere grote posten zijn o.a. veldverlichting en aanschaf van een AED. Scheidsrechters en jeugdtrainers zijn in nieuwe kleding gestoken maar ook zijn bijdrages geleverd bij aanschaf van dummy’s, doelnetten in de clubkleuren, een nieuwe computer voor de bestuurskamer en nog vele andere zaken.

Aan de jongste leden wordt ook gedacht door een mooie speelplek te creëren op het sportpark met attributen en het onderhoud hier van. Tevens wordt er wel eens in samenwerking met het jeugdbestuur een voetbalclinic  georganiseerd waarbij de club van 100 de financiële kant op zich neemt.

Jaarlijkse activiteiten club van 100

Steevast wordt er elk jaar een familiedag georganiseerd waarbij alle voetbal leden het nieuwe seizoen in luiden onder genot van een hapje en een drankje en vaak wordt deze middag muzikaal ondersteund. Elk lid ontvangt dan enkele consumptiebonnen welke op deze dag inwisselbaar zijn.

Voor de jongere leden brengt in december Sinterklaas en/of zijn Pieten vaak een bezoekje aan de voetbalclub.

Uw steun is hard nodig!

Draagt u GSVV ook een warm hart toe wordt dan ook lid van de club van 100.

Heeft u ideeën suggesties dan kun u deze mailen naar: clubvan100gsvv@gmail.com
ook aan- en afmeldingen kunnen via bovenstaand mailadres worden doorgegeven.

 

Johannes Vriesinga (Voorzitter)
Renske Kracht (secretaresse)
Rinze Kalsbeek (penningmeester)
Marco Kooistra (bestuurslid)

What do you want to do ?

New mail

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor