Club van 100

Wat is de Club van 100

De Club van 100 bestaat sinds 10 jaar uit sympathisanten van GSVV welke jaarlijks 45 euro doneren. De opbrengst van het lidmaatschap komt ten goede aan projecten binnen de club, die normaal door het clubbestuur niet bekostigd kunnen worden.

Wat is er zoal gerealiseerd in de afgelopen jaren

De grootste posten waren onder ander de veldverlichting en het aanschaffen van een AED. Ook werden er trainingspakken en tenues voor de scheidsrechters, reserve shirts jeugd, een bijdrage dummy’s, lotenhok, doelnetten in de clubkleuren, computer en nog vele andere benodigdheden. Ook aan de jongste kinderen wordt gedacht voor een mooi speelplek met attributen en het onderhoud hier van. Er wordt ook wel eens een bijdrage gevraagd voor een bus te laten rijden voor de jeugd om naar een voetbal wedstrijd te gaan.

Jaarlijkse activiteiten club van 100

Maar ook heeft de Club van 100 zijn vaste jaarlijkse activiteiten zoals de familiedag met barbecue, een gezellige feestavond met muziek en op paasmaandag eieren gooien en voor de jeugd eieren zoeken. En voor onze kleine jeugd komt Sint en zijn pieten elk jaar weer een bezoekje brengen in de kantine. Dus in de afgelopen jaren is er al heel wat gerealiseerd!

Uw steun is hard nodig!

Met uw lidmaatschap steunt u de activiteiten van de Club van 100. Wat krijgt u er voor terug. Naamsvermelding op het bord in de kantine, 10 consumptiebonnen per seizoen, barbecuebonnen voor de familiedag en consumptiebonnen voor de feestavond. We hopen dan ook voor de komende jaren met de steun van onze leden weer verschillende zaken te kunnen realiseren.

Hebt u ideeën suggesties dan kun u deze mailen naar: clubvan100gsvv@gmail.com
ook aan- en afmeldingen kunnen via bovenstaand mailadres worden doorgegeven.

Laura Koopmans (voorzitter)
Sjikke de Vries (secretaresse)
Rinze Laanstra (penningmeester)
Renske Kracht (bestuurslid)
Otilja Brandsma (bestuurslid)

Volgende wedstrijd
GSVV - Helpman
Datum: 29-08-2020
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor