Gedragsregels

 1. Als speler van GSVV ben je een voorbeeld voor anderen.
 2. Tijdens wedstrijden draag je het tenue van GSVV.
 3. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak en je gebruikt het zeker niet op het veld of in de kleedkamers.
 4. Drugs zijn helemaal taboe voor je.
 5. Zowel in als om het veld vloek je niet. Je beledigt niemand en gebruikt geen schuttingwoorden of krachttermen.
 6. Je hebt respect voor je tegenstander. Je blesseert hem niet opzettelijk en vernedert hem niet in woord en gebaar.
 7. Je accepteert zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, van de leiding van je elftal en van het bestuur of leden daarvan. Klachten kun je uiten in een persoonlijk gesprek, dat achteraf plaatsvindt.
 8. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging en houdt de kleedkamer netjes. Dit geldt uiteraard ook voor de spullen en de kleedkamers van de tegenstander.
 9. Je bent op tijd op de trainingen en tenminste een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig. Wanneer je verhinderd bent, meld je je op tijd af bij de leiding van je team.
 10. Voorschriften en aanwijzingen van trainers en elftalleiders volg je zonder tegenspreken op. Voor het uiten van je klachten ga je achteraf een persoonlijk gesprek aan.
 11. Je gedraagt je bij uitwedstrijden niet anders dan bij thuiswedstrijden: correct dus.

Stappenplan

 1. Bij overtreding van één van deze gedragsregels is een ieder gerechtigd om de persoon in kwestie op zijn/ haar gedrag aan te spreken.
 2. Mocht dit niet het gewenste effect geven, dan wordt het voorval gemeld bij de desbetreffende commissie (jeugd-, senioren- of kantinecommissie), welke actie onderneemt.
 3. Geeft ook dit onvoldoende resultaat, dan wordt het voorval voorgelegd aan het bestuur van de voetbalvereniging.

“Ouders langs de lijn; fijn, dat ze er zijn maar…”

 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.
 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
 • Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.
 • Laat het coachen over aan de trainer en leiders. Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos. De volgende keer beter.
 • De scheidsrechter doet ok zijn best. Bemoei u niet met zijn beslissingen.
 • Gun uw kind het kind-zijn, want het moet nog zo veel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.
 • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
 • Wilt u echt met voetbal bezig zijn, meldt u dan aan als vrijwilliger bij GSVV of volg een cursus ‘jeugdvoetbalbegeleider’ of ‘jeugdvoetbaltrainer’.

Vervoer uitwedstrijden

Van de ouders wordt verwacht, dat zij bij toerbeurt rijden. Kunt u beslist niet rijden op de dag, dat u volgens het rooster ingepland staat, dan wordt er van u verwacht zelf voor vervanging te zorgen.

Ons principe is : “Samen uit, samen thuis”.

 • Er wordt gezamenlijk vertrokken naar de plaats van bestemming.
 • Probeer tijdens de rit de andere chauffeurs in het oog te houden: er kan immers van alles onderweg gebeuren (motorpech, wagenziekte, aanrijding enz. ). Het komt voor, dat een chauffeur met hoge snelheid voor uit rijdt en dus, in voorkomende gevallen, geen helpende hand kan bieden.
 • Zo ook bij vertrek, na afloop van de wedstrijd. Vaak hebben chauffeurs haast en gaan, zodra zij de wagen volgeladen hebben, er pijlsnel vandoor. Wacht op elkaar, controleer of een ieder meekomt en rijdt gezamenlijk naar huis.
 • Als chauffeur bent u verantwoordelijk voor de kinderen, die bij u in de auto zitten.
 • Houdt u aan de aangegeven snelheid. Deze is er niet voor niets!

 

 

 

Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor