Ledenlijst Club van Honderd

Nr Naam
1 F. Keuning
2 A. Bosma
3 J. de Vries
4 D. Broersma Azn
5 S. Dijkstra
6 R. Laanstra
7 W.Witteveen
8 M. Migchelbrink
9 S. de Haan
10 J. Kooistra
11 Johanna en Mandy
12 A.S. Broersma
13 L. Detmar
14 Renske Kracht
15 G. Tjalsma
16 J. Veenstra
17 H. Luimstra
18 W. van der Meer
19 G. de Jong
20 A. van der Meer
21 P. Niewijk
22 B. de Haan
23 P. Meijerhof
24 K Veenstra
25 J. Meijer
26 F. Kooistra
27 L. van der Veen
28 D. Broersma Kzn
29 H. Luimstra
30 O. Jagersma
31 H. van Manen
32 T. Veenbaas
33 W. Kooistra
34 C. Meijer
35 J. Tjoelker
36 B. Luimstra
37 R. Albronda
38 Sietze & Otilja
39 Berry Hamstra
40 Ietze de Vries
41 Rinze Kalsbeek
42 O. Wouda
43 J. Pijpker
44 H. Plantinga
45 Rolf vd Molen
46 A Brandsma
47 S. de Haan
48 L Minnema
49 J. Laanstra
50 R. Kootstra
51 Andre Laanstra
52 M van Houten
53 A. Muller
54 S. Kracht
55 P. Nicolai
56 M. Nicolai
57 H. Dijkstra
58 A. Barkmeijer
59 A. Komrij
60 L. Lijklema
61 K. van der Zaag
62 P. Terpstra
63 T. Alink
64 Fam. Annema
65 Ettie en Lisa
66 W. Oostra
67 F van der Hoek
68 J kalsbeek
69 I. de Poel
70 Lieuwe en Gerrie
71 M. de Poel
72 Alex Pel
73 G. Postma
74 Danny de Vries
75 G. Jagersma
76 G. Snijder
77 L.J. Brandsma
78 Rene Bos
79 J. Halma
80 J. van der Zaag
81 Johan Laanstra
82 J.W. Niewijk
83 J. Scheeringa
84 G. Zandberg
85 Y de Haan
86 S. Luimstra
87 1e G.S.V.V.
88 J. van der Meer
89 Herman en Kai
90 P & F Kuipers
91 Steven en Jeanet
92 J. Brandsma
93 P. van Lune
94 K. Ykema
95 F. van der molen
96 Fêre Anema
97 R Boersma
98 A Jagersma
99
100 Laura en Sem
101 Ietze Durk
102 M. Fontanini
103 K Smid
104 O. Kuipers
105 Gerda de Vries
106 P van Eghuizen
107 E. Pilat
108 Renze Douwe
109 J. Bremer
110 J. Strik
111 Jacob de Haan
112 Ruke en Hillie
113 Tim Dijkstra
114 Wytze Laanstra
115 Eline en Renske
116 Fam Zuidersma
126 Durk Kootstra
127 Jacob de Haan
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor