Contributie

Afgelopen maand hebben we vanuit de vereniging de ledenadministratie weer eens goed onder de loep genomen. Het blijkt dat er bij een aantal leden al enige tijd te weinig contributie in rekening is gebracht. Nu zullen we geen achterstallige contributie in rekening gaan brengen. Wel hebben we de tarieven vanaf 1 maart 2017 aangepast aan het juiste contributietarief.

De maandelijkse contributiebedragen zijn sinds december 2013 als volgt:

Senioren                                                            € 10,50
Studenten 18+                                                  €  6,50
Junioren (onder 19/17/15)                            €  6,50
Pupillen (onder 13/11/9/7)                           €  5,50
Niet spelende leden                                       €  4,50
Gezinskorting: > 3 leden uit één gezin, €1 korting per gezin

Hebben jullie vragen/opmerkingen of zijn er onduidelijkheden? Dan horen wij het graag.

Groeten,

Lourens Minnema                          penningmeester             lourensminnema@hotmail.com
Doety Brandsma-Kuipers            ledenadministratie        
d.kuipers3@chello.nl

 

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor