In Memoriam Machiel Oostra

 

Afgelopen maandag overleed na een periode van afnemende gezondheid toch nog onverwacht Machiel Oostra. Voor de jongeren onder ons misschien niet iemand die direct betrokken is of was bij GSVV. De oudere en bij GSVV betrokken leden, zullen zich Machiel Oostra op andere wijze herinneren. Wat sport betreft was Machiel zijn eerste liefde niet de voetbalsport maar de schaaksport. Met passie speelde hij zijn partijen bij DTK. Gedreven en vol enthousiasme kon hij daarover verhalen maar ook partijen analyseren. Het gezin Oostra was echter ook nauw betrokken bij GSVV. Zoon Stefan voetbalde zelf en maakte ook jarenlang deel uit van ons eerste team. Echtgenote Eelkje is in de zeventiger jaren en tot ver daarna secretaresse van GSVV geweest. Machiel, toen nog woonachtig in de Wibrandstraat, was in die periode vrijwilliger. Hij was één van de vaste medewerkers achter de bar en ook één van de vaste krachten waar je altijd een beroep op kon doen. Machiel was nauw betrokken bij de bouw van de kantine en in een later stadium bij de bouw en uitbreiding van de bestuurskamer en de kleedgelegenheid. Machiel was handig en wist voor de meest uiteenlopende problemen een passende oplossing te bedenken. Na zijn verhuizing naar Sarabos Noord, werd het allemaal wat minder. Drukte thuis en ook nauw betrokken bij het boerenleven en de daarbij behorende boerenwerkzaamheden verdween GSVV wat naar de achtergrond. Machiel Oostra is 76 jaar geworden. Namens GSVV wensen wij Eelkje, Stephan, Josine en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies. AvdM

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor