Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 oktober 2023

Uitnodiging algemene ledenvergadering:

Op maandag 16 oktober 2023 wordt, onder voorbehoud, de algemene ledenvergadering van GSVV gehouden, samen met de Club van 100.

Aanvang 19.30 uur.

In de kantine van sportpark ’t Kleaster.

Leden en ouders van jeugdleden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Vanaf 10 oktober 2023 en een half uur voor aanvang van de vergadering liggen het jaarverslag 2022/ 2023, de notulen van de ledenvergadering 2022en het financieel jaarverslag 2022/2023 ter inzage in de bestuurskamer van GSVV.

Aftredende bestuursleden:
Anton van der Meer niet herkiesbaar
Jenny van der Meer niet herkiesbaar

Kandidaten kunnen tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaresse Miny Migchelbrink, de Lauwers 5, 9873 RV Gerkesklooster.

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor