Uitnodiging algemene ledenvergadering GSVV

Op maandag 8 oktober 2018 wordt de algemene ledenvergadering van GSVV gehouden, samen met de Club van 100.

Aanvang 20.00 uur.

In de kantine van sportpark ’t Kleaster.

Leden en ouders van jeugdleden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Vanaf donderdag 4 oktober 2018 en een half uur voor aanvang van de vergadering liggen de notulen van de ledenvergadering 2017, het jaarverslag en het financieel jaarverslag ter inzage in de bestuurskamer van GSVV.

Bestuursverkiezing:

 1. Lourens Minnema: herkiesbaar
 2. Fokke Kooistra: herkiesbaar
 3. Rolf v.d. Molen: herkiesbaar

Tegenkandidaten en/ of kandidaten kunnen tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaresse Miny Migchelbrink, de Lauwers 5, 9873 RV Gerkesklooster.

 

Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor