Uitnodiging inzage jaarstukken 2019/2020

Voor GSVV is het gebruikelijk om in september/ oktober haar ledenvergadering te houden, samen met de Club van 100. Door de gedeeltelijke lockdown kon dit in 2020 helaas niet door gaan. Als bestuur meenden wij, dat de ledenvergadering mogelijk in januari 2021 kon plaats vinden. Maar opnieuw ging Nederland op slot en moesten we dit voornemen laten varen.

Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur besloten de gebruikelijke ledenvergadering van 2020 te laten vervallen.

Wel willen wij de leden de gelegenheid geven om het jaarverslag 2019/2020, het financieel jaarverslag 2019/2020 en de notulen van de ledenvergadering 2019 in te zien, zodat we deze kunnen accorderen en afsluiten. De Club van 100 sluit zich hierbij aan.

De kascontrolecommissie, in de personen van Laura Koopmans en Rinse Kalsbeek, hebben het financiële jaarverslag gecontroleerd en de penningmeester decharge verleend.

Vanaf 22 januari 2021 liggen de diverse stukken elke vrijdagavond, van 19.00 – 21.00 uur, ter inzage in de bibliotheek van het Generatiehuis (de oude school).

In geval van een avondklok is de bibliotheek geopend van 16.00 – 18.00 uur.

U/ jij bent van harte welkom om de diverse verslagen door te nemen.

What do you want to do ?

New mail

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor