Voetbal.nl app

De voetbal.nl – app: Persoonlijke instellingen wijzigen van kinderen onder 16 jaar
Zie: https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar

Voor het doorgeven van wijzigingen of bij vragen? Neem contact op met Doety Brandsma, ledenadministratie GSVV  d.kuipers3@chello.nl.

Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor